OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Orencia

Abataceptum
L04AA24 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 250 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. + 1 strzyk.
ID: 12421
Rpz recepty specjalne
05909990042296
2 fiol. + 2 strzyk.
ID: 12707
Rpz recepty specjalne
05909990042302
3 fiol. + 3 strzyk.
ID: 14150
Rpz recepty specjalne
05909990042340
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.