OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Jodyna

Iodi solutio spirituosa

roztwór na skórę 3 %
- rej. IL-4842/ChF

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 800 g
ID: 30353
OTC bez recepty
05909990627431
1 op. 10 g
ID: 34583
OTC bez recepty
05909990627400
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.