OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Homeoptic

Preparat homeopatyczny

krople do oczu, roztwór -
- rej. IL-5127/LN-H

Opakowanie handloweWydawanie
10 poj. jednodawkowych 0,4 ml
ID: 58840
OTC bez recepty
05909990022359
20 poj. jednodawkowych 0,4 ml
ID: 58841
OTC bez recepty
05909990672097
50 poj. jednodawkowych 0,4 ml
ID: 31832
OTC bez recepty
05909990672103
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.