OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arthrokehlan A D6

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-4362/LNH

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 ml
ID: 31856
Rp na receptę
05909994436213
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.