OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Grastofil

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 30 mln j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 88929
Rpz recepty specjalne
05909991102500
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 88932
Rpz recepty specjalne
05909991102531
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.