OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aprovel

Irbesartanum
C09CA04 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 75 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 31928
Rp na receptę
05909990430253
28 tabl.
ID: 31929
Rp na receptę
05909990430260
30 tabl.
ID: 74485
Rp na receptę
05909990955923
56 tabl.
ID: 31930
Rp na receptę
05909990430277
56 tabl. (56 x 1)
ID: 31931
Rp na receptę
05909990430284
84 tabl.
ID: 74484
Rp na receptę
05909990955909
90 tabl.
ID: 74486
Rp na receptę
05909990955930
98 tabl.
ID: 31936
Rp na receptę
05909990430291
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.