OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aprovel

Irbesartanum
C09CA04 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 31937
Rp na receptę
05909990430307
28 tabl.
ID: 31938
Rp na receptę
05909990430321
30 tabl.
ID: 74489
Rp na receptę
05909990955961
56 tabl.
ID: 31939
Rp na receptę
05909990430338
56 tabl. (56 x 1)
ID: 31940
Rp na receptę
05909990430345
84 tabl.
ID: 74488
Rp na receptę
05909990955954
90 tabl.
ID: 74490
Rp na receptę
05909990955978
98 tabl.
ID: 31941
Rp na receptę
05909990430352
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.