OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aprovel

Irbesartanum
C09CA04 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 300 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 31942
Rp na receptę
05909990430369
28 tabl.
ID: 31944
Rp na receptę
05909990430376
30 tabl.
ID: 74492
Rp na receptę
05909990955992
56 tabl.
ID: 31945
Rp na receptę
05909990430383
56 tabl. (56 x 1)
ID: 31946
Rp na receptę
05909990430390
84 tabl.
ID: 74491
Rp na receptę
05909990955985
90 tabl.
ID: 74493
Rp na receptę
05909990956005
98 tabl.
ID: 31947
Rp na receptę
05909990430406
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.