OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


multiBic z potasem 4 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji

Preparat złożony
B05ZB Produkty hemofiltracji
roztwór do hemodializy/do hemofiltracji -
- rej. 11986

Opakowanie handloweWydawanie
2 worki dwukomorowe 5000 ml
ID: 57144
Lz lecznictwo zamknięte
05909990763399
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.