OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Elofen

Fenspiridi hydrochloridum
R03DX03 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
syrop 2 mg/ml
- rej. 15191

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 150 ml
ID: 37562
OTC bez recepty
05909990681259
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.