OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atram 12,5

Carvedilolum
C07AG02 Układ sercowo-naczyniowy -- blokery alfa i beta
tabletki 12,5 mg
- rej. 12099

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 32342
Rp na receptę
05909990570430
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.