OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Efdege

Fludeoxyglucosum [18 F]
V09IX04 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań dożylnych 1 GBq/ml
- rej. 12105

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 32465
Lz lecznictwo zamknięte
05909990571581
1 fiol.
ID: 71686
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924547
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.