OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoclan

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki powlekane 875 mg + 125 mg
- rej. 12130

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl. w butelce
ID: 32571
Rp na receptę
05909990572991
14 tabl. w blistrach
ID: 32572
Rp na receptę
05909990573004
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.