OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ampril HL

Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
C09BA05 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna + diuretyki
tabletki 2,5 mg + 12,5 mg
- rej. 12140

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 32590
Rp na receptę
05909990573226
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.