OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


AzitroLEK 500

Azithromycinum
J01FA10 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy
tabletki powlekane 500 mg
- rej. 12147

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 32653
Rp na receptę
05909990573752
6 tabl.
ID: 104099
Rp na receptę
05907626703092
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.