OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Omnitrope

Somatropinum
H01AC01 Hormony tylnego płata przysadki - somatotropina (STH) i analogi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1,3 mg (4 j.m.)/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 poj. rozp.
ID: 32868
Rpz recepty specjalne
05909990587193
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.