OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Accusol 35 Potassium 4 mmol/l

Preparat złożony
B05ZB Produkty hemofiltracji
roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji -
- rej. 12262

Opakowanie handloweWydawanie
2 worki 5 L
ID: 33150
Rp na receptę
05909990610846
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.