OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Topotecan medac

Topotecanum
L01XX17 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 18922

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml
ID: 65585
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924660
1 fiol. 2 ml
ID: 71582
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924677
1 fiol. 4 ml
ID: 71692
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924684
5 fiol. 1 ml
ID: 71693
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924691
5 fiol. 2 ml
ID: 71694
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924707
5 fiol. 4 ml
ID: 71695
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924738
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.19 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.