OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Pabal

Carbetocinum
H01BB03 Hormony - oksytocyna i jej pochodne
roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/ml
- rej. 12292

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. 1 ml
ID: 109090
Lz lecznictwo zamknięte
05909991227067
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.