OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Simva 20

Simvastatinum
C10AA01 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 12347

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 33621
Rp na receptę
05909990618286
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.