OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alfuzostad 10 mg

Alfuzosini hydrochloridum
G04CA01 (G04C?)-
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg
- rej. 12386

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 33734
Rp na receptę
05909990619580
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.