OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Beclonasal Aqua

Beclometasoni dipropionas
R01AD01 Preparaty donosowe - kortykosteriody
aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę
- rej. 12396

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 70 dawek
ID: 33776
Rp na receptę
05909990619993
1 butelka 80 dawek
ID: 33777
Rp na receptę
05909990620005
1 butelka 200 dawek
ID: 33779
Rp na receptę
05909990620012
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.