OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Geloplasma

Preparat złożony
B05AA Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji -
- rej. 12422

Opakowanie handloweWydawanie
15 worków 500 ml
ID: 33847
Lz lecznictwo zamknięte
05909990620685
20 worków 500 ml
ID: 23384
Lz lecznictwo zamknięte
05909990818372
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.