OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Mononine

Factor IX coagulationis humanus
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100 j.m./ml, 500 j.m./fiolkę
- rej. 12466

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. rozp.
ID: 34076
Lz lecznictwo zamknięte
05909990623556
1 fiol. proszku
ID: 34194
Lz lecznictwo zamknięte
05909990623549
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.