OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bleomedac

Bleomycini sulfas
L01DC01 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 15000 IU/fiolkę
- rej. 18924

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 53263
Lz lecznictwo zamknięte
05909990946983
10 fiol. 10 ml
ID: 71696
Lz lecznictwo zamknięte
05909990924745
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.