OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aerius

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
5 tabl.
ID: 35386
Rp na receptę
05909990040674
6 tabl.
ID: 35387
Rp na receptę
05909990040681
10 tabl.
ID: 35388
Rp na receptę
05909990040698
12 tabl.
ID: 35389
Rp na receptę
05909990040704
15 tabl.
ID: 35390
Rp na receptę
05909990040728
18 tabl.
ID: 35272
Rp na receptę
05909990040735
20 tabl.
ID: 35392
Rp na receptę
05909990040742
30 tabl.
ID: 35393
Rp na receptę
05909990040759
50 tabl.
ID: 35394
Rp na receptę
05909990040766
60 tabl.
ID: 35395
Rp na receptę
05909990040773
90 tabl.
ID: 35396
Rp na receptę
05909990040780
100 tabl.
ID: 35397
Rp na receptę
05909990040797
Wyświetliłem 12 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.