OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ratiograstim

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 48 mln j.m./0,8 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 45419
Rpz recepty specjalne
05909990660797
1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 64626
Rpz recepty specjalne
05909990846696
5 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 45420
Rpz recepty specjalne
05909990660803
5 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 64627
Rpz recepty specjalne
05909990846702
10 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 45421
Rpz recepty specjalne
05909990660810
10 amp.-strzyk. 0,8 ml (2 x 5)
ID: 64625
Rpz recepty specjalne
05909990846689
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.