OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gencjana 0,5% roztwór wodny

Methylrosanilinii chloridum

roztwór na skórę 5 mg/g
- rej. 06682

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 g
ID: 7984
OTC bez recepty
05909990668212
1 butelka 100 g
ID: 7985
OTC bez recepty
05909990668229
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.