OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Absenor

Natrii valproas
N03AG01 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne kwasów tłuszczowych
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 300 mg
- rej. 12748

Opakowanie handloweWydawanie
100 tabl.
ID: 35454
Rp na receptę
05909990042371
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.