OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Perindox

tert-Butylamini Perindoprilum
C09AA04 Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna
tabletki 8 mg
- rej. 14309

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 42132
Rp na receptę
05909990634200
90 tabl.
ID: 42133
Rp na receptę
05909990634217
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.