OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Absenor

Natrii valproas
N03AG01 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne kwasów tłuszczowych
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 500 mg
- rej. 12747

Opakowanie handloweWydawanie
100 tabl.
ID: 35455
Rp na receptę
05909990042364
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.