OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kuvan

Sapropterinum
A16AX07 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - różne
tabletki do sporządzania roztworu doustnego 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 613
Rpz recepty specjalne
05909990678693
120 tabl.
ID: 793
Rpz recepty specjalne
05909990678709
240 tabl.
ID: 6725
Rpz recepty specjalne
05909990678716
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.