OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aethoxysklerol 1% F

Lauromacrogolum 400
C05BB02 Leki uszczelniające naczynia do wstrzykiwania miejscowego
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 19127

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 30 ml
ID: 47133
Rp na receptę
05909990674022
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.