OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Envil kaszel

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
tabletki 30 mg
- rej. 03736

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl. (1 x 20)
ID: 37113
OTC bez recepty
05909990063994
20 tabl. (2 x 10)
ID: 37125
OTC bez recepty
05909990063864
25 tabl.
ID: 47952
OTC bez recepty
05909990064007
50 tabl.
ID: 6684
OTC bez recepty
05909990373611
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.