OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Human Hemin Orphan Europe

Heminum humanum
B06AB (B06A?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
- rej. 12612

Opakowanie handloweWydawanie
4 amp. 10 ml
ID: 34487
Lz lecznictwo zamknięte
05909990018222
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.