OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin SR

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 1000 mg + 62,5 mg
- rej. 12737

Opakowanie handloweWydawanie
4 tabl.
ID: 35415
Rp na receptę
05909990041954
16 tabl.
ID: 35416
Rp na receptę
05909990041961
20 tabl.
ID: 35417
Rp na receptę
05909990041978
28 tabl.
ID: 35418
Rp na receptę
05909990041985
40 tabl.
ID: 91776
Rp na receptę
05909991139827
50 tabl.
ID: 91777
Rp na receptę
05909991139834
100 tabl.
ID: 91778
Rp na receptę
05909991139841
500 tabl.
ID: 91779
Rp na receptę
05909991139858
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.