OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Erdomed Muko

Erdosteinum
R05CB15 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 225 mg
- rej. 12739

Opakowanie handloweWydawanie
20 sasz.
ID: 35420
OTC bez recepty
05909990042067
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.