OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Medikinet 5 mg

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletki 5 mg
- rej. 12841

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 35756
Rpw środki odurzające
05909990046638
30 tabl.
ID: 44286
Rpw środki odurzające
05909990652181
50 tabl.
ID: 35873
Rpw środki odurzające
05909990046645
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.