OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ig Vena

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
J06BA02 Immunoglobuliny ludzkie (nieswoiste)
roztwór do infuzji 50 mg/ml
- rej. 12908

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 36137
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049868
1 fiol. 50 ml
ID: 36136
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049851
1 fiol. 100 ml
ID: 36139
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049875
1 fiol. 200 ml
ID: 36140
Lz lecznictwo zamknięte
05909990049882
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.