OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alneta

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 21245

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 84871
Rp na receptę
05909991068066
30 tabl.
ID: 84872
Rp na receptę
05909991068073
56 tabl.
ID: 84873
Rp na receptę
05909991068080
60 tabl.
ID: 84874
Rp na receptę
05909991068097
84 tabl.
ID: 84875
Rp na receptę
05909991068103
90 tabl.
ID: 84876
Rp na receptę
05909991068141
98 tabl.
ID: 84877
Rp na receptę
05909991068158
100 tabl.
ID: 84878
Rp na receptę
05909991068165
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.