OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fenta MX 75

Fentanylum
N02AB03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - pochodne fenylopiperydyny
system transdermalny 75 mcg/h
- rej. 12971

Opakowanie handloweWydawanie
5 szt.
ID: 36372
Rpw środki odurzające
05909990054664
10 szt.
ID: 36373
Rpw środki odurzające
05909990054671
16 szt.
ID: 44673
Rpw środki odurzające
05909990655083
20 szt.
ID: 36374
Rpw środki odurzające
05909990054688
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.