OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Multimel N4-550E

Preparat złożony
B05BA10 Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji
- rej. 14003

Opakowanie handloweWydawanie
2 worki 2500 ml
ID: 36505
Lz lecznictwo zamknięte
05909990056255
4 worki 1500 ml
ID: 36503
Lz lecznictwo zamknięte
05909990056231
4 worki 2000 ml
ID: 36504
Lz lecznictwo zamknięte
05909990056248
6 worków 1000 ml
ID: 36502
Lz lecznictwo zamknięte
05909990056224
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.