OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 37838
Rpz recepty specjalne
05909990072385
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64473
Rpz recepty specjalne
05909990844586
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 37839
Rpz recepty specjalne
05909990072392
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64475
Rpz recepty specjalne
05909990844593
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.