OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./0,4 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 37842
Rpz recepty specjalne
05909990072446
1 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64478
Rpz recepty specjalne
05909990844685
6 amp.-strzyk. 0,4 ml
ID: 37843
Rpz recepty specjalne
05909990072453
6 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64479
Rpz recepty specjalne
05909990844692
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.