OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 5000 j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 37844
Rpz recepty specjalne
05909990072460
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64481
Rpz recepty specjalne
05909990844708
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 37845
Rpz recepty specjalne
05909990072477
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64482
Rpz recepty specjalne
05909990844777
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.