OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 6000 j.m./0,6 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 37855
Rpz recepty specjalne
05909990072484
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64483
Rpz recepty specjalne
05909990844784
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 37856
Rpz recepty specjalne
05909990072491
6 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64484
Rpz recepty specjalne
05909990844791
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.