OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 8000 j.m./0,8 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 37857
Rpz recepty specjalne
05909990072507
1 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64488
Rpz recepty specjalne
05909990844883
6 amp.-strzyk. 0,8 ml
ID: 37858
Rpz recepty specjalne
05909990072538
6 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64489
Rpz recepty specjalne
05909990844890
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.