OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epoetin alfa Hexal

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 1000 j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 131622
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 37861
Rpz recepty specjalne
05909990072569
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 131623
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 37862
Rpz recepty specjalne
05909990072576
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.