OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Avedol

Carvedilolum
C07AG02 Układ sercowo-naczyniowy -- blokery alfa i beta
tabletki powlekane 12,5 mg
- rej. 14123

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 37980
Rp na receptę
05909990074099
60 szt.
ID: 126544
Rp na receptę
05903060614048
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.