OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Avamys

Fluticasoni furoas
R01AD12 Preparaty donosowe - kortykosteriody
aerozol do nosa, zawiesina 27,5 mcg/dawkę
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 dawek
ID: 7207
Rp na receptę
05909990076741
60 dawek
ID: 9609
Rp na receptę
05909990076758
120 dawek
ID: 9610
Rp na receptę
05909990076765
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.21 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.